Kancelariaadwokacka Andrzej Kaliski

CELEM – WSPÓLNY SUKCES


Oferta bydgoskiej kancelarii adwokackiej prowadzonej przez adwokata Andrzeja Kaliskiego obejmuje pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność w formie ewidencjonowanej oraz obsługę prawną spółek osobowych i spółek prawa handlowego, a także obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego i instytucji.

Rozwiązując problemy prawne naszych klientów rzetelnie informujemy ich o rzeczywistym stanie faktycznym i prawnym, a po starannej analizie sprawy wskazujemy i wdrażamy najbardziej optymalne sposoby rozwiązania problemu.


Propozycja obsługi prawnej obejmuje wszelkie zagadnienia związane z prawem cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, podatkowym i karnoskarbowym. Realizujemy skuteczną windykację należności.


Prowadząc stałą obsługę prawną naszych klientów optymalizujemy ich działalność oraz wprowadzamy skuteczne mechanizmy prewencyjne, mające na celu uniknięcie problemów w przyszłej działalności. Takie podejście naszej kancelarii prawnej przekłada się realnie na długoterminowe polepszenie wyników operacyjnych i finansowych naszych klientów, albowiem to dzięki pracy naszej kancelarii unikają oni strat i problemów oraz zwiększają zysk. Dodatkowo koszty obsługi prawnej stanowią w całości koszt uzyskania przychodu, optymalizujący wynik podatkowy klienta. Warto więc korzystać z formuły stałej obsługi prawnej realizowanej przez nasze biuro prawne.


Osobnym przedmiotem ożywionej praktyki naszej kancelarii jest prawo umów. W realiach współczesnego życia gospodarczego dobra umowa to podstawa, a w przypadku dużych kontraktów pojedyncze słowa mają wielkie znaczenie. Wiedząc o tym nasze biuro prawne przygotowuje najlepsze projekty umów, opiniuje i weryfikuje projekty umów, uczestniczymy także w negocjacjach pomiędzy kontrahentami.

Pomagamy w restrukturyzacjach podmiotów zadłużonych i realizacji planów naprawczych, opracowujemy i realizujemy strategie wyjścia z sytuacji kryzysowych, nie boimy się zleceń nietypowych.


Osobom fizycznym oferujemy wszechstronną pomoc prawną, której zasadą jest indywidualne podejście do klienta oraz stały i dobry z nim kontakt. Zawsze rzetelnie przedstawiamy stan sprawy oraz najlepszą metodę rozwiązania problemu. Nasza kancelaria prawna konsekwentnie dąży do osiągania wyznaczonych celów, a zadowolenie klienta ma dla nas podstawowe znaczenie. Świadczona pomoc prawna obejmuje występowanie w sporach cywilnych, reprezentację w sprawach administracyjnych i podatkowych, obronę w postępowaniach karnych, a także rozwiązywanie problemów spadkowych i dotyczących nieruchomości.


W swojej praktyce nasza kancelaria adwokacka współpracuje z biurami prawnymi z innych rejonów Polski oraz z biurami zagranicznymi.