Honorarium

Honorarium za świadczone usługi prawne uzgadnianie jest z klientem indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy.

W sprawach majątkowych określona część wynagrodzenia może być ustalona jako procent od korzyści jakie uzyska klient po zakończeniu sprawy.

Wynagrodzenie może również przyjąć formę ryczałtową tj. ustalonego miesięcznego wynagrodzenia, stosowanego najczęściej w sytuacji stałej, kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.