Sprawy rozwodowe

Kancelaria Adwokacka adwokata Andrzeja Kaliskiego zapewnia kompleksową obsługę Klientów w postępowaniach rozwodowych oraz w sprawach o podział majątku małżeńskiego. Każda taka sprawa wymaga od nas indywidualnego podejścia. W grę wchodzą bowiem nie tylko silne emocje, lecz przede wszystkim istotne dla naszych Klientów, życiowe kwestie takie jak opieka nad dziećmi czy wysokość alimentów. Stąd też dokonujemy zawsze wszechstronnej analizy sytuacji prawnej naszych Klientów i opracowujemy dla nich najlepszą strategię postępowania.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach rozwodowych, w sprawach o separację i o unieważnienie małżeństwa. W toku tych spraw pomagamy regulować także wszelkie kwestie szczegółowe takie jak ustalenie miejsca pobytu dziecka, formy opieki, kontaktów z dziećmi, właściwych świadczeń alimentacyjnych.

Po rozwiązaniu małżeństwa ustaje wspólność majątkowa małżeńska, co otwiera drogę do dokonania podziału majątku wspólnego nabytego w czasie trwania małżeństwa. W braku zgody o podziale tym decyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym. Kancelaria adwokata Andrzeja Kaliskiego pomaga w tego typu sprawach osiągnąć optymalny efekt ekonomiczny dla swoich Klientów.