Sprawy spadkowe

Kancelaria adwokacka Andrzeja Kaliskiego pomaga rozwiązywać wszelkie problemy wynikłe na tle prawa spadkowego.
Dziedziczenie po śmierci spadkobiercy odbywa się bądź na podstawie ustawy – przepisów kodeksu cywilnego, bądź na podstawie sporządzonego przez niego testamentu.

Nasza kancelaria pomaga Klientom już za życia zaplanować i prawidłowo zrealizować strategie postępowania na wypadek śmierci. Pomagamy prawidłowo zredagować testamenty i zapisy windykacyjne.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów. W sytuacjach kiedy Klient kwestionuje ważność testamentu prowadzimy skuteczne postępowanie w kierunku stwierdzenia jego nieważności, jeżeli został sporządzony, na przykład, w stanie wyłączającym swobodne i świadome powzięcie decyzji i wyrażenie woli lub jest obciążony inną wadą prawną.

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach o podział majątku spadkowego pomagając im uzyskać ze spadku to co im się faktycznie należy.